Dashcam-arrest: Videomateriaal toegestaan als bewijsmateriaal in de rechtbank  

Dashcam-arrest: Videomateriaal toegestaan als bewijsmateriaal in de rechtbank

Videomateriaal als bewijsmateriaal

Geregistreerde opnamen van dashcams mogen nu in het algemeen als bewijsmateriaal worden ingebracht in juridische procedures. De opnamen druisen weliswaar in tegen de privacywetgeving, maar aangezien de benadeelde van het ongeval toch al persoonsgegevens, verzekeringsgegevens en rijbewijs moet indienen, is dat van secundair belang.

In het Dashcam-arrest zijn echter ook beperkingen opgenomen: Nog altijd blijft het verboden om het verkeer permanent te registreren en dat materiaal openbaar te maken. Bovendien moeten dashcams zijn uitgerust met een bepaalde techniek om te kunnen voldoen aan de vereisten van de rechtbank: geregistreerde gegevens moeten bijvoorbeeld na een bepaalde tijd automatisch worden overschreven.

Om in het geval van een ongeluk de registratie op te kunnen slaan, beschikken veel dashcams over een schokfunctie. Als de camera een onnatuurlijke schok registreert, wordt de lopende opname van de camera niet-overschrijfbaar opgeslagen. Verder is het natuurlijk belangrijk dat de dashcam zo wordt aangebracht dat deze het zicht niet belemmerd en zodat de bestuurder er niet door wordt afgeleid.

Gebruik van dashcams in het buitenland

Binnen Europa is er in veel landen nog geen concrete wetgeving. Door een aantal landen is het wel vastgelegd dat het gebruik van een dashcam verboden is, namelijk in Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en het wordt ten zeerste afgeraden om een dashcam te gebruiken in Spanje en Zwitserland. In Oostenrijk zijn dashcams onderhevig aan een goedkeuringsplicht. Als u binnen Europa dashcams wilt gebruiken, moet u in principe altijd kort voor vertrek informatie inwinnen.

Titelafbeelding: https://as2.ftcdn.net/jpg/01/75/70/59/500_F_175705903_3bbnE6n7RUedPZ3IlSs4ABBVI2Q0Eep8.jpg


 

Wat vind jij van dit onderwerp? Geef een reactive:

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *